Пейо Колев

  • Xelfie

    Xelfie

    Теоретичната квантова физика твърди, че дори само наблюдението върху даден обект или явление го променя. Казват, че промяната е единственото сигурно нещо във всемира. Разбира се, всяка промяна съществува в своята времева логика и твърде вероятно да не може да бъде отразена от наблюдаващия, дори да посвети на наблюдението време, което според неговата логика би…

  • Праисторически играчки

    Праисторически играчки

    Колко странно и същевременно типично за човшкия род е това, че не знаем нищо за себе си. Не, че някой друг вид на нашата планета има това знание разбира се, но за всички останали видове то е и напълно излишно. От всичко живо на Земята, единствено на нас ни се налага да се самоизучваме и…